Šutá

 

Slovom šutá sa označuje bezrohá zver. Ide tak o slovo, ktoré je založené na absencii niečoho ako na určujúcom kvalitatívnom znaku. V tomto zmysle by bolo možné označiť skupinu zvierat ako bezkrídlu, bezplutvovú, bezchvostú, beznohú. Zvieratá by sme takto nemuseli deliť len na približné polovice, ale cez absenciu určitého znaku by sme mohli charakterizovať ľubovoľne veľké skupiny: tie, ktoré neznášajú strakaté vajíčka; tie, ktoré nemajú čiernu hrivu; tie, ktoré nezavýjajú na mesiac. Vieme si teda predstaviť množstvo slov, ktoré by opisovali absenciu nejakého znaku. A napokon aj slovo, ktoré pomenúva absenciu takýchto slov v našom jazyku.